OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Uňatín dnes

OZ "Nádej v Uňatíne"

V terajšom čase v Uňatíne funguje OZ "Nádej v Uňatíne". 
Poslaním občianskeho združenia je trvalo zachovať Hontiansku paličkovanú čipku, tkanie, ostatné tradície, zvyky, históriu a kultúru Hontu pre budúce generácie. Občianske združenie bolo založené v marci 2002. Zúčastňujú sa výstav a remeselných podujatí s ukážkami paličkovania Hontianskej paličkovanej čipky.
Medzi ich ďalšie aktivity patrí vybudovanie náučného chodníka Krupina - Uňatín a náučno- turistického chodnika Uňatín- Horný Badín- hrad Čabraď. Združenie kúpilo starý dom, v ktorom bola hlinená pec, hlinená podlaha a zariadili ho pôvodnými vecami a krojmi, nazvali ho Ľudový dom.  Pri ňom zrekonštruovali starú studňu. V roku 2009 postavili pri Ľudovom dome pec na pečenie hleba akú používali v minulosti. A túto pec podporila Hodina deťom. Ďalej občianske združenie má miestnosť v kultúrnom dome, kde tká pokrovce aj plátno.
Odkaz na web stránku OZ "Nádej v Uňatíne" - www.nadejvunatine.szm.sk
 
Starodávna pec na pečenie chleba. 
 Chlieb v peci.  Ľudový dom 

Divadielko na stračej nôžke

Divadlo vzniklo cez letné prázdniny v roku 2002. Založila ho Lucia Turáková Alakšová. Je to detské amatérske divadlo, ktoré už nacvičilo od svojho založenia 18 väčšinou rozprávkových predstavení. S OZ "Nádej v Uňatíne" spolupracovalo na rôznych projektoch. Od marca v roku 2013 prebieha ďalší projekt a hlavným produktom je brožúrka o divadle v Uňatíne.
 
Zoznam divadelných hier, ktoré nacvičili:
 • Cisárové nové šaty (rozprávka) , Prorok rak (povesť),  Hlúpa žena (rozprávka)
 • O zlatej rybke (rozprávka), O živej vode (rozprávka), Ťarbákovo (rozprávka)
 • Kráľ drozdia brada (rozprávka), Snehulienka a 7 trpaslíkov (rozprávka)
 • Čert a Káča (rozprávka), Soľ nad zlato (rozprávka)
 • Princezná na hrášku (rozprávka)
 • Šípová Ruženka (rozprávka)
 • Ako sa Uňatínčania stali Pľagovancami (povesť)
 • O kameňoch na uňatínskom brale (legenda)
 • Čierno - biele dosky a pečenie chleba {Historická divadelná hra (komédia), o živote ľudí v Uňatíne v minulosti a o starodávnom  pečení chleba.} / O hlúpom krčmárovi a múdrom šuhajovi alebo rozprávka o uňatínskom močiari (Rozprávka, z predlohy: Povesť o uňatínskom močiari).
 • Ako išlo vajce na vandrovku 2 (Rozprávková divadelná hra- veselohra, ktorá je pokračovaním slovenskej ľudovej rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku)
 • Keď gróf rozkáže čarovať - rozprávka od Jany Olejníkovej
Web stránka Divadielka na stračej nôžke: www.dnsn.wbl.sk
 
 Divadelná hra: O kameňoch na uňatínskom brale. Na obrázku mlynárka (Vladimíra Adamová).
 Divadelná hra: O kameňoch na uňatínskom brale.
 Lucia Turáková Alakšová.

Dedinské divadlo Ladislava Schiebera

Divadelný debut: O tom, ako sa Uňatínčania Pľagovancami stali