OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Turistika

 
Náučno - turistický chodník
Krupina - Uňatín - hrad Čabraď
 
Základné informácie o náučnom chodníku
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Geomorfologický celok: Krupinská planina.
Východisko: Svätotrojičné námestie Krupina (Pred mestským úradom).  
Chodník je rozdelení na tri etapy
Trasa: 1. etapa: Krupina- Bzovská (železničná stanica), 2. etapa: Bzovská (železničná stanica)- Uňatín, 3. etapa: Uňatín- Horný Badín- Čabradský Vrbovok- hrad Čabraď.                                                                                    
Dĺžka: okolo 20 km, prevýšenie 444 m
Čas prechodu: 6-7 hod.
Počet zastávok: 19 
Zameranie chodníka: prírodné, historické a kultúrne
Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: Modro značený turistický chodník č. 2655 (Krupina – Čabraď – Hrušov)
Prístup: SAD zastávka autobusu Krupina
Rok otvorenia a garant:
1.     etapa rok 2009 garant banskobystrický samosprávny kraj
2.     etapa rok 2002 garant nadácia Ekopolis          
3.     etapa rok 2008 garant SAŽP- program obnovy dediny                                                        

Kontakt: Mária Behanovská, Tel.: 0905 498 405
              Jozef Capuliak, Tel.: 0908 288 668
Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave
Okolité náučné chodníky: NCH Po stopách predkoch – trasa Ladzany - Klastava
Názvy informačných tabúľ
1. Etapa:
 1. Krupina mesto
 2. rieka Krupinica
 3. strážna veža Vartovka
 4. dolina Briačskeho potoka
 5. Strelnica
 1. tabuľa- Krupina mesto.
 2. tabuľa- Rieka Krupinica.
         
2. Etapa:
 1. Úvodná tabuľa k druhej etape
 2. Stará vozová cesta.
 3. Príroda druhej etapy.
 4. Uňatínsky močiar.
 5. História a kultúra Uňatína.
  3. tabuľa- Príroda druhej etapy.
  4. tabuľa- Uňatínsky močiar (Je to názov močiaru)
  5. tabuľa- História a Kultúra Uňatína.
 
3. Etapa:
 1. Úvodná tabuľa k tretej etape.
 2. Hostečná studnička.
 3. Močila.
 4. História a kultúra Horného Badína.
 5. Svätý Janko.
 6. Príroda tretej etapy.
 7. História a kultúra Čabradského Vrbovka
 8. Konské.
 9. História hradu Čabraď.
 1. tabuľa- Úvodná tabuľa k tretej etape.
 2. tabuľa- Hostečná studnička.

 Náučno - turistický chodník. 3. etapa: Uňatín - Horný Badín - Čabradský Vrbovok - Hrad Čabraď.   Náučno - turistický chodník. 2. etapa: Bzovská (železničná stanica) - Uňatín.

Prírodné zaujímavosti na chodníku:
 1. Rieka Krupinica.
 2. Uňatínsky močiar, opradený historickou - ľudovou povesťou.
 3. Dubovo - hrabový les Sýkora.
 4. Zaujímavé lesné spoločenstvá za dedinou Uňatín, v doline Čekovského potoka.
 5. Dolina Jalšovíckeho potoka. Vyviera v nej množstvo prameňov a studničiek. Veľká početnosť obojživelníkov, plazov a iných chránených druhov živočíchov aj rastlín.
 6. Hostečná studnička. Opradená historickými - ľudovými povesťami.
 7. Pri prechode chodníkom si môžete všimnúť veľké množstvo chránených rastlín a živočíchov žijúcich na lúkach a v lesoch.
 8. Národná prírodná rezervácia Čabraď.
  Uňatínsky močiar.
Prírodné zaujímavosti v okolí chodníka:
 1. Meandrovitá dolina rieky Krupinica. Prírodný ekosystém s pôvodným porastom dubovo - hrabového lesa s množstvom chránených rastlín a živočíchov. (snežienka jarná, ľalia zlatohlavá, mačka divá, bocian čierny,...). Rieka Krupinica, v dnešnej dobe je z nej znovu ekosystém v klimaxe. Pramene, studničky, minerálne a termálne pramene, (prameniská), mokrade a močariská, sú na rozhraní lesa s lúkou.
 2. Dolina Čekovského potoka. Bralá, v ktorých vystupujú balvanovité vulkanické horniny na povrch zeme ( tufy, andezity,...).
 3. Dolina Jalšovíckeho potoka.
 4. Dolina Badínskeho potoka.
 5. Národná prírodná rezervácia Mäsiarsky bok.
 6. Prírodná rezervácia Holý vrch.
 7. Prírodná pamiatka Dudinské travertíny.
 8. Prírodná pamiatka Štangarígel.
 9. Prírodná pamiatka Sixova stráň.
Meandrovitá dolina rieky Krupinica.

 

 

Náučno - turistický chodník
Uňatín - uňatínsky mlyn
 
Nový chodník podporený národným projektom Komprax, ktorý podporili IUVENTA a EÚ.
Chodník má 4 zastávky.
Začína sa v Uňatíne pred "Ľudovým domom" pokračuje sa cez Meandrovú dolinu rieky Krupinica až k uňatínskemu mlynu. A okruhom sa vrátite späť do Uňatína.
Uňatínsky mlyn na nive rieky Krupinica a dobová pec na pečenie cheba v jeho dvore.