OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História

Dejiny obce

Prvá zmienka o Uňatíne pochádza z roku 1135. V tom čase sa obec rozkladala na odlišnom mieste v chotári Uňatína ako sa rozprestiera teraz (bolo to v doline rieky Krupinica, kde viedla stará cesta "Magma via"), vtedy sa nazývala "Pomag". Neskôr bol známi Horný a Dolný Pomag (Horný Pomag bol na mieste kde je teraz Uňatín). Ževraj obyvatelia týchto dvoch usadlostí založili aj tretiu dedinu "Stredný Pomag". Toto je známe z biednych archeologických nálezov a z diel starých spisovateľov. Neskoršie v obdobý tureckých nájazdov a po ich skončení Dolný a Stredý Pomag zanikli (pravdepodobne došlo k nešťasnej udalosti a obyvatelia obidvoch dedín, ktorý prežili, odišli do Horného Pomagu) a zostal iba Horný Pomag na mieste dnešného Uňatína. Aj keď nejde o jednu a tú istú lokalitu, ale ide o predkov Uňatína, preto sa dejiny všetkých Pomagov započítavajú do dejín Uňatína. Jeho názov sa viackrát menil: Wneten, Wnecen, Wnathyn, Hunatin, Unyatin a od roku 1920 sa volá Uňatín. Obec vznikla na majetkoch Huntovcov a neskoršie patrila Bzovíckemu kláštoru. V roku 1830 celá dedina vyhorela. Nad dedinou, na mieste nazývanom "Stráň" sa nachádza rímsko-katolícky kostol zasvätený Kristovi Kráľovi, z roku 1957, ktorý je postavený na mieste pôvodnej kaplnky zasvätenej sv. Ignácovi z roku 1873. Uňatín bol v minulých storočiach malou dedinkou, ktorej počet obyvateľov postupne klesal z 350 na dnešných 196 obyvateľov.
 
V týchto oblastiach ešte stále nebol poriadny archeologický ani biologický výskum, ktorý si táto oblasť zaslúži. Z tejto usadlosti sa zachovali pivnice a hroby obyvateľov Pomagu.
Možnože sa tam skrýva viac ako uhorská dedina. Podľa môjho názoru by sa tam po výskumoch mohla nájsť aj stará slovanská dedina, ktorej história siaha do Veľkej moravy, možnože až k Samovej ríši, ale je možné, že táto slovanská usadlosť je až z doby, keď prišli Slovania na územie Slovenska.
 
Pozostatky z pivníc z dávno zabudnutej osady Pomag v doline rieky Krupinica.